Kariera

Jesteś zainteresowany pracą czy stażem lub praktykami w PWR? 
Zapraszamy - wyślij swoje CV na adres kariera@pwr.agro.pl
Pamiętaj o zamieszczeniu w cv odpowiedniej klauzuli na temat przetwarzania Twoich danych:


a/ dla obecnych i przyszłych rekrutacji
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Metalowej 5 (60-118 Poznań) w celu realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
b/ w związku z obecną rekrutacją
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Metalowej 5 (60-118 Poznań) w celu realizacji obecnej rekrutacji na stanowisko ..............skrócona klauzula informacyjna dot. danych osobowych
Administratorem danych osobowych dostarczonych nam w związku z rekrutacją jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej: PWR/my) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5. Kontakt z Administratorem możliwy jest też pod nr tel. 61 886-29-29 lub pocztą tradycyjną. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontraktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: daneosobowe@pwr.agro.pl., bądź listownie na adres PWR.
 Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Kodeksu pracy. Jeżeli zamieściłeś/łaś w cv dane osobowe wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu pracy, to przesłanie ich do PWR jest wyraźnym potwierdzeniem, że zgadzasz się na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez zawarcie tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich przesłaniu do Administratora. 
W zależności od wybranej przez Ciebie klauzuli zgody na przetwarzanie danych, PWR będzie przetwarzać przesłane dane na potrzeby obecnej, obecnej i przyszłych rekrutacji. 
W dowolnym momencie możesz cofnąć wyrażone zgody nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed ich cofnięciem. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

Pełna treść Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych kandydatów do pracy dostępna jest tutaj:
klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, na staż lub praktyki