Hortpress Sp. z o.o. powstała w 1990 r. Wydaje czasopisma i książki o tematyce ogrodniczej i rolniczej oraz podręczniki dla średnich szkół rolniczych i ogrodniczych. Hortpress jest wydawcą miesięczników „Agrotechnika”, „Sad Nowoczesny” oraz „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, dwumiesięcznika „Owoce Jagodowe”, kwartalnika „Biuletyn Producenta Pieczarek” i czasopisma „Pod Osłonami” wydawanego 8 razy w roku, a także portali internetowych: www.agro-technika.pl, www.sadnowoczesny.pl, www.warzywaiowoce.pl oraz serwisu z zakresu ochrony roślin www.abcochronyroslin.pl.

Redakcje czasopism i książek współpracują niemal ze wszystkimi akademickimi placówkami naukowymi, instytutami i ośrodkami związanymi z branżą ogrodniczą i rolniczą. Jesteśmy obecni na imprezach targowych i konferencjach o tematyce ogrodniczej i rolniczej. Nad wieloma obejmujemy patronat medialny.

Hortpress

22 454 61 00

Więcej

Warzywa i Owoce Miękkie

61 689 06 16

Więcej

SAD Nowoczesny

22 454 61 17

Więcej

Owoce Jagodowe

22 454 61 00

Więcej

Pod Osłonami

692 407 773